opperwezen(s)?

Wat ik verzuimd heb voor mijn moeder te doen. Het laatste dat ze mij vroeg.

De waanzin van het geloven… Hoe kom je erbij te denken dat er een Opperwezen zou zijn dat zich jouw bestaan bewust zou zijn?

Bewustzijn…

Wat zou je daar allemaal over te melden kunnen hebben?

Onderdelen:

Besliskaarten:

Argumenten

Voor of Tegen de mogelijkheid van het bestaan van een opperwezen

En als het zou bestaan…

Welke vorm, verschijning, invloed zou het hebben…

Is er sprake van een intentie/bedoeling met deze wereld

Wat is de betekenis daarvan voor ieder van ons individueel?

Is het geboden dat wij een relatie aangaan met dit wezen, onze schepper… Onvoorstelbaar toch?