Geschiedenis, emotie & persoon

meng emotie
en bewustzijn

laat het spel van kleur en lijn
over donker water bruggen spannen

verbinding zijn

te leven en te horen
wie je bent
wie je kent
wat je bindt
en bemint…

even de nevel
van oorsprong en vergetelheid
ontstijgen
en de hemel bestormen

opbloeien
in het zicht van de verte
waar de bergketens samenkomen
en in ijlheid wedijveren
met de vlakten bij de zee

zonneklaar zand- en hoogland
doen en denken
gegroefd en in rust gekomen door ervaring en tijd
voelen en zijn
vergankelijkheid

Laat mij zin zijn
en beleven

die ik ben
is brood gegeven
doe hem leven

het duister laat zich even
helder zijn
doorlichten
en een zweem van ver,
zo vertrouwd,
strijkt over plooien in de zieleboog
maakt ze voelbaar
in hun schaduw

Tuinen van smart
wiegen mijn ziel
een oog dat afdaalt in de diepte
verlicht de sporen die leiden naar het nu

scherp-te zien
scherpt de zin
en geest
zo ijl dat hij een wordt
met der dingen werkelijkheid

blokkendoos en brandweerauto…

Ver voorbij zee en strand
waar het vermoeide binnenland
de schreeuw verlangen
in sprookjesmonumenten
heeft versteend
en doen vervallen…

decor voor de titanenstrijd:

dag en nacht
met man en macht
regels en kanalen rijgen
verloren pogen
de nachtmerries verlatenheid
en onmacht te verdrijven

Door wouden van geluidloze hunkering
banen woorden het pad
weven zintuigen ‘n web
dat horizonten met elkaar verbindt

Laat bergen vervloeien
rivieren begaan,
zie hoe het leven zich uitbreidt
en sterren ontstaan

bewustzijn beleven
ontmoetingen ondergaan
in groeiende diepte van bestaan

Eens zal ik tonen
die ik ben,
vrij-uit de zee verlangen,
doen landen aan uw kust
en zin en lust
ervaren waar bestaan begint…